Aktualności EIP IT

Handel, telekomunikacja i finanse - konferencja IBM Business Connect 2013

W Centrum Nauki Kopernik odbyła się pierwsza edycja konferencji IBM BusinessConnect, dotyczącej najważniejszych trendów w biznesie, a w szczególności poświęconej wyzwaniom, innowacjom, strategiom w handlu detalicznym, sektorze telekomunikacyjnym i finansowym

 

Konferencję otworzyli Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie oraz gość specjalny – Jill Puleri, wiceprezes IBM, która odpowiada w spółce m.in. za usługi dla handlu detalicznego.

Konferencji poświęconej wykorzystaniu m.in. Big Data oraz chmury do usprawniania operacji, lepszego rozumienia potrzeb klienta, a także docierania do klientów, towarzyszyło ogłoszenie wyników badania C-suite Study 2013

– IBM C-Suite Study 2013 to pierwsze tego typu kompleksowe badanie przygotowane przez konsultantów IBM Institute for Business Value. W ramach badania, przeprowadzono bezpośrednie rozmowy z ponad 4 tys. przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej na świecie, na temat kluczowych trendów i wyzwań, jakie stoją przed ich organizacjami – powiedział Ales Bartunek.

Prowadzone przez IBM badanie ujawnia, że 78 proc. menedżerów chce do 2017 roku posiąść głęboką wiedzę o swoich klientach – obecnie deklaruje ją 34 proc. badanych. Menedżerowie zaledwie jednej piątej badanych firm mają możliwość wykorzystania Big Data. Z kolei 40 proc. badanych integruje już wewnętrzne i zewnętrzne dane, w celu uzyskania szerszej wiedzy.

Wśród przykładów na efektywne wykorzystanie Big Data, mediów społecznościowych, technologii mobilnych i chmury, a także sprawnegozarządzania, IBM wymienia m.in. miasto Madryt, w którym od roku 2004 współtworzy system reagowania, zintegrowany z długofalowym planowaniem. Dzięki niemu czas potrzebny na reakcję służb ratowniczych udało się skrócić o jedną czwartą. 

Wróć