Aktualności EIP ENERGY

Sustainable Innovation Forum przy COP19

EIP ENERGY było uczestnikiem tegorocznego Sustainable Innovation Forum, które skupia liderów, dyrektorów firm, kadry kierownicze, liderów krajowych, regionalnych, liderów miast, inwestorów i ekspertów branżowych, którzy dzielą się pomysłami w celu przyspieszenia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmian klimatycznych.

 

Innowacyjna polityka, finanse, technologia i przywództwo, są niezbędne do osiągnięcie przyszłości niezmienionej klimatycznie. Tegoroczne, czwarte już Sustainable Innovation Forum zgromadziło liderów biznesu, przywódców rządów, szefów finansów oraz organizacji pozarządowych, a jego celem było stymulowanie innowacji w celu przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Forum to jest organizowane z ramienia Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Forum było okazją do podjęcia solidnej debaty oraz wymiany poglądów na temat technologii i rozwiązań, które mogą zostać przekształcone w pozytywne działania umożliwiające osiągnięcie zamierzeń programu rozwoju dotyczącego zmian klimatycznych po roku 2015.  

 

Motywem przewodnim tegorocznego forum było „Innowacyjne myślenie: innowacyjne działanie”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w sesjach plenarnych na poziomie najwyższej kadry kierowniczej wzięli udział paneliści wysokiego szczebla administracji publicznej oraz sektora prywatnego. W tym roku panele tematyczne koncentrowały się na innowacyjności w międzynarodowym sektorze energetycznym, oraz partnerstwie biznesowym i rządowym, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonej przyszłości; innowacyjnych technologiach, które mogą inspirować zrównoważony wzrost gospodarczy, a jednym z głównych tematów było bezpieczeństwo żywności i wody na całym świecie. Uzupełnieniem powyższych debat na wysokim szczeblu były przemyślenia liderów ochrony klimatu z perspektywy wiodących przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego.

 

Autor: Sylwia Karaś

Wróć