Duże instalacje

Dużą instalacją nazywamy instalację odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 200kW.

Farmy fotowoltaiczne stanowią idealną inwestycję na obszarach nieproduktywnych, czy nieużytkowanych rolniczo gruntach. Tego rodzaju instalacje dają największe możliwości kształtowania i wykorzystania przestrzeni oraz kąta nachylenia w celu maksymalizacji uzysków energetycznych. Duże systemy fotowoltaiczne są również odpowiednim rozwiązaniem dla niewykorzystanych powierzchni dachów wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych, biurowych i handlowych.