Finansowanie inwestycji

EIP Energy świadczy pomoc w doborze i pozyskaniu leasingu, kredytu/pożyczki, funduszy europejskich na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze energii odnawialnej.

Pomagamy w doborze i pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji projektu. Możliwość dofinansowania planowanych zakupów pozwala firmom oraz indywidualnym inwestorom realizować zaawansowane projekty technologiczne bez konieczności angażowania własnych środków.

Klienci zainteresowani zakupem produktów lub usług dostępnych w ofercie EIP Energy mogą liczyć na bezpłatne doradztwo w zakresie doboru właściwych narzędzi finansowania, dostosowanych do wielkości i charakteru planowanej inwestycji.

Współpracujemy z największymi instytucjami leasingowymi i kredytowymi działającymi na polskim rynku.
W naszych działaniach szczególną wagę przywiązujemy do jakości obsługi Klienta, bowiem zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z kontrahentami. Współpracę w zakresie pomocy w pozyskiwaniu finansowania rozpoczynamy od zdefiniowania potrzeb klienta. Wspólnie określamy procedury komunikacji -zasady wymiany informacji oraz dokumentacji. 

Zewnętrzne finansowanie inwestycji to między innymi:

  • łatwy i szybki dostęp do nowoczesnych technologii
  • szybszy rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie jego przewag konkurencyjnych i możliwość elastycznego reagowania na zmiany rynkowe i technologiczne
  • małe obciążenia finansowe związane z finansowaniem inwestycji proporcjonalne do skali inwestycji i możliwości przedsiębiorstwa, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej inwestora
  • możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego