Green Data Center

Nie można zaprzeczyć, że w sektorze IT największym odbiorcą energii są centra danych. Generują one zarazem także jej największą stratę. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań OZE pozwala znacznie podnieść wartość Data Center. Nie tylko w zakresie wydajności energetycznej, ale i w zakresie olbrzymiej wartości dla zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Rozwiązania OZE w Centrach Danych nie są łatwe do powszechnego zastosowania. Aby wyproduktować choć ułamek energii wymaganej w dużych Data Center, potrzeba bardzo dużej instalacji PV. Budowanie zielonej infrastruktury wymaga więc holistycznego podejścia. W jej skład wchodzi szereg rozwiązań, które dotyczą instrumentów zarządzania i optymalizacji procesów zachodzących w budynku. Są to m.in.: zasilanie, monitoring temperatury, klimatyzacja DC oraz całego budynku, ogrzewanie, oświetlenie, a także urządzenia i systemy do zarządzania budynkiem. 

Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania poprzedza przeprowadzenie szeregu analiz i połączenie wyników pomiarów z wiedzą o funkcjonowaniu Data Center i możliwych obciążeniach energetycznych. 

Zespół EIP Energy wykonuje szczegółowe raporty i obliczenia, których rezultatem jest wskazanie najlepszego rozwiązania. Poprawna walidacja skutkuje zaplanowaniem inwestycji, która przyczyni się nie tylko do ochrony środowiska, ale i do poprawy wydajności energetycznej. Doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że odpowiednia optymalizacja może wręcz wyeliminować konieczność korzystania z węzła ciepłowniczego osiągając tym samym pełną niezależność energetyczną.

 

eBay Topaz Data Center Emerson Solar

eBay Topaz Data Center

Emerson Solar