Sunmodule Plus mono_260-280

Sunmodule Plus SW 260 – 280 mono

60 ogniw, monokrystaliczne, 1675mm /  1001mm / 31mm
Obramowanie: aluminium anodowane czarne

ZALETY PRODUKTU SUNMODULE PLUS


25-letnia gwarancja liniowej degradacji mocy. Producent zapewnia, iż maksymalny spadek mocy nie przekroczy 0,7% w skali roku. Certyfikat serwisowy stanowi długofalowe i kompleksowe zabezpieczenie dokonywanej inwestycji

Pozytywna tolerancja mocy gwarantuje maksymalną efektywność instalacji. Na rynek trafiają jedynie takie moduły słoneczne, które przeszły testy mocy i osiągnęły podaną lub większą moc nominalną. Tolerancja mocy wynosi od -0 Wp do +5 Wp.
Znak kontroli "Power controlled" przyznawany przez instytucję TÜV Rheinland gwarantuje, że podana moc nominalna modułów Sunmodule Plus jest regularnie monitorowana, a ich praca jest zgodna z podawanymi parametrami mocy. Granica błędu względem danych TÜV wynosi maksymalnie 2 procent.
 Moduły są trudnopalne zgodnie z DIN 41021
Moduły są mrozo- i gradoodporne, dzięki czemu przetrwają nawet najbardziej srogą zimę
Odporność na amoniak sprawdzona przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG i jednostkę certyfikacyjną TÜV.
Maksymalna wytrzymałość na naciski do 5,4 kN/m² umożliwia stosowanie modułów przy dużych obciążeniach śniegiem.
Sprawdzona odporność na mgłę solną umożliwia zastosowanie w rejonach nadmorskich
Przyłącze elektryczne - opatentowane, płaskie i kompaktowe gniazdo przyłączeniowe gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki spawanym przyłączom zapewnia ono niezawodne połączenie elektryczne wewnątrz oraz ochronę antykorozyjną.
Budowa i wytrzymałość na obciążenia - komórki Sunmodule umieszczone są za szybą ochronną ze szkła hartowanego i są zatopione w przezroczystym EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu). Od spodu moduły są zabezpieczone wysokiej jakości folią wielowarstwową. Wytrzymałość strony wierzchniej na obciążenia zbadana zgodnie z IEC 61215 wynosi do 5,4 kN/m2, moduły te są więc odporne na wysokie obciążenia śniegiem i lodem.
Kontrola jakości - moduły są certyfikowane według uznanych na świecie norm, takich jak m.in. IEC czy UL. Producent przeprowadza regularne testy mocy w halach produkcyjnych, testy żywotności w komorach klimatycznych, badanie odporności na amoniak oraz testy korozyjne w mgle solnej.