YGE SERIA 60 Ogniw 40mm

YGE SERIA 60 OGNIW 40MM YL240P-29b - YL260P-29b

60 ogniw, polikrystaliczne, 1650 mm / 990 mm / 40 mm

Osiągają wysoki współczynnik sprawności do 15,9% dzięki wysoce wydajnym fotoogniwom z krzemu multikrystalicznego i wysoce przepuszczalnemu szkłu o strukturalnej powierzchni.  Tym samym do minimum spadają koszty instalacji, a maksymalnie rośnie wydajność systemu w kWh w przeliczeniu na jednostkę powierzchni

Wąska dodatnia tolerancja mocy wynosząca od 0 W do +5 W gwarantuje, że  moc modułów będzie równa wartości nominalnej lub ją nawet przewyższy

Taki współczynnik tolerancji mocy przyczynia się również do minimalizacji strat, wynikających z niedopasowania modułów, a tym samym do polepszenia wydajności systemu fotowoltaicznego

Z powodzeniem wytrzymują działanie amoniaku i mgły solnej przy najwyższych współczynnikach obciążenia, a przez to dostarczają moc także w niekorzystnych warunkach otoczenia

Wytrzymałość na obciążenia wiatrem do 2,4 Pa i obciążenia śniegiem do 5,4 Pa potwierdzeniem ich mechanicznej trwałości

Gwarancja na wady ukryte wydajności: do 10. roku na 91,2% mocy nominalnej, do 25. roku na 80,7% mocy nominalnej

Czołowe miejsca w Uestach „TÜV Energy Yield Test“ i „PHOTON Test“ są dowodem na wysoką wydajność i doskonałe zyski roczne