Systemy naziemne

Wolnostojące systemy fotowoltaiczne ze względu na ilość zainstalowanej mocy, należą na ogół do małych bądź dużych instalacji nazywanych farmami fotowoltaicznymi. Konstrukcje wsporcze takiej instalacji mocuje się do podłoża za     pomocą betonowych fundamentów bądź śrub czy pali kotwiczących. 

instalacja naziemna panele fotowoltaiczne pv instalacja naziemna panele fotowoltaiczne pv instalacja naziemna panele fotowoltaiczne pv
 

Systemy naziemne mogą stanowić idealną inwestycję na obszarach nieproduktywnych i nieużytkowanych rolniczo gruntach. Tego rodzaju instalacje dają największe możliwości kształtowania i wykorzystania przestrzeni oraz kąta nachylenia w celu maksymalizacji uzysków energetycznych.