Rozwiązania PV

Kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji fotowoltaicznych

Obszar zastosowań systemów PV jest praktycznie nieograniczony i zależy wyłącznie od inwencji projektanta i inwestora. Zapraszamy do zapoznania się z różnorodnością systemów fotowoltaicznych i ich zastosowań a także do konsultacji eksperckich.

Zalety rozwiązań fotowoltaicznych

  • Ze względu na ogólnodostępność Słońca nie są wymagane specjalne warunki lokalizacyjne dla inwestycji . W Polsce różnice między najmocniej i najsłabiej doświetlanymi obszarami są niewielkie
  • Generowanie energii u źródła – tam gdzie się ją zużywa dzięki czemu przebudowa infrastruktury przesyłowej jest realizowana w ograniczonym zakresie
  • Systemy fotowoltaiczne generują czystą energię – dzięki zjawisku fotoelektrycznemu, promieniowane słoneczne jest zamieniane bezpośrednio w energię elektryczną
  • W czasie produkcji energii nie powstają szkodliwe dla zdrowia i życia gazy – systemy PV są przyjazne dla środowiska
  • Moc jest wytwarzana pomimo pochmurnych dni - promieniowanie dyfuzyjne powstające w wyniku rozpraszania, odbijania i załamywania promieniowania słonecznego na chmurach i cząsteczkach zawartych w powietrzu w pochmurne dni z punktu widzenia techniki solarnej jest promieniowaniem użytecznym
  • Systemy fotowoltaiczne są przenośne, lekkie, modułowe. Ich postawienie zajmuje niewiele czasu a ich lokalizacja może być obszarem odizolowanym od kosztownej infrastruktury
  • Jako mikroźródło fotowoltaika ma szereg istotnych zalet. Energia jest produkowana w szczycie jej zużycia czyli między godziną 8 a 18. Około 70% produkcji przypada na miesiące letnie, w których zużywamy sporą ilość energii wykorzystywanej do zasilania klimatyzatorów czy wzmożonej pracy lodówek 
  • Systemy fotowoltaiczne wymagają mniej obsługi i konserwacji w porównaniu do innych systemów wykorzystujących energię odnawialną, a ich instalacja jest prosta i niewymagająca specjalnych pomiarów czy badań 
  • Ceny modułów fotowoltaicznych ulegają znaczącej redukcji, przy jednoczesnym szybkim postępie technologicznym, inwestowanie w systemy fotowoltaiczne ma bardzo obiecującą przyszłość, zarówno dla rentowności ekonomicznej i  równoważonego rozwoju środowiska
  • Pomimo dosyć wysokiego początkowego kosztu instalacji takiego systemu jest to opłacalna inwestycja, gdyż niskie koszty utrzymania i wysoka niezawodność dają efekt niskich kosztów całkowitych