Rozwiązania hybrydowe

Integracja odnawialnych źródeł energii w systemach hybrydowych

Hybrydowe układy wytwórcze pozwalają na efektywne wykorzystanie odnawialnych
i rozproszonych zasobów energii pierwotnej. Odbywa się w nich integracja różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb energetycznych pojedynczych odbiorców lub lokalnych społeczności.

Zalety rozwiązań hybrydowych

 • Dzięki systemom hybrydowym możemy dopasować produkcję energii elektrycznej do zapotrzebowań, a także akumulować nadwyżki energii wyprodukowanej we wcześniejszych miesiącach
 • HSW dają również możliwość produkcji nie tylko energii  elektrycznej, ale i cieplnej, dzięki zastosowaniu w tym celu odpowiednich akumulatorów, tj. silników Stirlinga, silników tłokowych, ogniw paliwowych itp.
 • System jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie emituje zanieczyszczeń środowiska
 • Dany system można łączyć nie tylko z odnawialnymi źródłami energii, ale również z konwencjonalnymi
 • Zaletą systemów hybrydowych jest uniezależnienie się od jednego paliwa np. gazu, co jest szczególnie istotne przy wciąż zmieniających się cenach paliw oraz nieprzewidywalnych ich dostawcach
 • HSW można stosować praktycznie w każdych warunkach i w każdym obiekcie
 • Systemy hybrydowe wzajemnie kompensują zalety i wady tych odnawialnych źródeł energii, z których produkowana jest energia elektryczna w danej elektrowni
 • Technologie hybrydowe przynoszą znaczące korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne
 • Budowa hybrydowych układów wytwórczych średniej i małej mocy, wykorzystujących odnawialne i rozproszone zasoby energii pierwotnej, które będą zlokalizowane blisko odbiorców, pozwoli uniknąć części kosztów przesyłu i dystrybucji
 • Elektrownie hybrydowe stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Pozyskiwanie energii elektrycznej dzięki temu systemowi może stać się bardziej wydajne i zapewnić nam ciągłość dostaw
 • System HSV jest bardziej opłacalny ekonomicznie niż poszczególne pojedyncze elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii.